Vrouw en systemisch werk

Vrouw en Systemisch werk

Naast individuele sessies kun je bij mij het Traject Vrouw en Systemisch werk volgen. 

Praktische informatie

 

Inhoud: Het traject bestaat uit vier dagen met iedere dag een specifiek thema. Onderstaand staat één en ander uitgebreid toegelicht.

 

Data: Je kunt het hele traject boeken en je mag ook één dag deelnemen.

Het betreft allemaal vrijdagen. Data en tijden voor 2024 zijn op dit moment 26 april, 21 juni, 27 september en 25 oktober.

Een cursusdag begint om 9:30u en eindigt rond 15:00u.

 

Inloop is vanaf 9:00u. Er is thee, koffie en wat lekkers aanwezig. De dagen zijn  exclusief lunch.
Neem daarom een eigen lunchpakket mee of haal iets te eten in de stad.

 

Kosten: De kosten zijn honderd euro per dag. Wanneer je het traject in zijn geheel  afneemt betaal je driehonderd euro en krijg je één dag gratis.

 Om je in te schrijven kun je je hieronder aanmelden of mij mailen.

 

Locatie: Prachtige sjoel aan het Kerkplein 1 in Almelo

 

Voor wie: voor vrouwen die zich verbonden voelen met het vrouwencollectief en systemisch willen kijken naar specifiek vrouw gerelateerde thema’s. Om de kwaliteit te waarborgen is er een maximaal aantal deelneemsters van tien vrouwen per dag.

NB Je kunt je inschrijven per dag indien je geinteresseerd bent in een specifiek subonderwerp.

 

Inhoudelijke informatie

 

Het Traject Vrouw en Systemisch Werk staat in het teken van systemische kennismaking met het vrouwencollectief.

 

De meeste vrouwen zijn in meer of mindere mate verbonden met het vrouwencollectief.

Verbondenheid met dit zogeheten collectief impliceert niet alleen verbondenheid met de vrouwelijke kwaliteiten maar ook verbondenheid met het lot van de vrouwen die voor ons zijn gekomen. 

 

Het vrouwelijke wordt al sinds mensenheugenis onderdrukt. Dit is niet alleen op wereldlijke schaal aan de orde.

Op nationaal niveau heeft zich dit in het bijzonder laten zien in een gitzwarte periode in onze vaderlijke geschiedenis waarbij onschuldige vrouwen levend verbrand werden.

De onschuldige slachtoffers hadden niet zelden kennis van geneeskrachtige kruiden en/of bezaten een bepaalde mate van onafhankelijkheid. 

Ze belichaamden voor de daders het vrouwelijke, waar tot op heden bij veel mensen grote angst voor bestaat. 

 

Niet zelden gingen de mannelijke daders over tot het oppakken van een onschuldige vrouw op instigatie van een andere vrouw.

Onbewuste vrouwen hebben andere vrouwen uit concurrentie en jaloezie onrecht aangedaan en helaas is dat nog steeds zeer actueel in onze huidige maatschappij.

 

Ondanks het geweld van het patriarchaat zijn er steeds meer dappere vrouwen én mannen die het vrouwelijke willen rehabiliteren en achten.

Zo zet de Stichting Nationaal Heksenmonument zich op landelijk niveau in voor de vergeten slachtoffers van de ‘heksenvervolgingen’ en bewustwording van dit leed.

Dit traject is bedoeld voor vrouwen die het vrouwelijke in zichzelf, de ander en de wereld willen achten en koesteren. Dit uiteraard zonder over te gaan tot mannenhaat. 

 

Achting voor het mannelijke is essentieel voor een gezonde samenleving. Dit neemt binnen het traject dan ook een belangrijke plek in.

Vrouw en Systemisch werk programma

Hieronder de specifieke thema’s per dag 

Dag 1: Het vrouwencollectief (26 april 2024)

Deze dag staat in het teken van systemische kennismaking met het vrouwencollectief.

 

De meeste vrouwen zijn in meer of mindere mate verbonden met het vrouwencollectief.

 

Verbondenheid met dit zogeheten collectief impliceert niet alleen verbondenheid met andere vrouwen maar ook verbondenheid met het lot van de vrouwen die voor ons zijn gekomen. 

 

Deze dag is in het bijzonder geschikt als je systemisch wil kennismaken met het vrouwencollectief of wanneer er zaken zijn in de vrouwenlijn van je familie die invloed hebben op jou en die je nader zou willen onderzoeken.

Dag 2: Vrouw - vrouw verhouding (21 juni 2024)

Onbewuste vrouwen maken graag andere vrouwen een kopje kleiner wanneer ze zich bedreigd voelen door hen of hun eigenwaarde voelen wankelen.

Vroeger letterlijk, door ze even aan te geven bij de plaatselijke inquisiteur.

 

In plaats van naar zichzelf te kijken willen ze liever een andere vrouw naar beneden halen en/of controleren. 

In de praktijk betekent dit dat bewuste vrouwen in onbewust vrouwengezelschap eerder het risico lopen naar beneden gehaald te zullen worden of buitengesloten te worden.

 

Deze dag is in het bijzonder geschikt voor vrouwen die met een dergelijke kwestie te maken hebben gehad. Ook vrouwen die de moed hebben te erkennen onbewust met andere vrouwen te zijn omgegaan zijn van harte welkom.

 

Dag 3: Man - vrouw verhouding (27 september 2024)

Veel vrouwen is fysiek en mentaal onrecht aangedaan door mannen. Het is van groot belang voor een vrouw om het aangedane leed onder ogen te komen en te verwerken. In de eerste plaats voor haarzelf.

Het verwerken van pijn hieromtrent zal onvermijdelijk ook ten goede komen aan het helen van de oude wonden in het vrouwencollectief.

 

Een man hetzelfde of ander leed aan willen aandoen als ‘wraak’ is nooit de oplossing.

Helaas is minachting van mannen – naast minachting van vrouwen – tegenwoordig schering en inslag. Met alle consequenties vandien voor onze zonen en dochters. 

 

In een volwassen maatschappij achten beide seksen elkaar en versterken elkaar. 

Deze dag is in het bijzonder een aanrader als je een thema hebt in relatie tot onrecht aangedaan door en/of minachting van mannen. 

 

Dag 4: Vrouw als onderdeel van het geheel (25 oktober 2024)

Vrouw zijn is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van vrouwen.

Tegelijkertijd is het ‘maar’ een identiteit, net als identificatie met ras, huidskleur, religie en beroep.

 

In wezen zijn wij – hoe spiritueel pretentieus dit ook moge klinken – één bewustzijn.

In hoeverre kun je je losmaken aan de behoefte van een identificatie die ons ‘anders’ of ‘beter’ zou maken dan een ander?

Deze dag is een aanbevolen voor vrouwen die dieper naar zichzelf willen kijken dan alleen identificatie met hun vrouwelijkheid.