Methodes

Systemische opstellingen

Systemisch werk biedt de mogelijkheid patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onbewuste. Dus loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd, dan geeft systemisch werk de mogelijkheid tot diepe inzichten en blijvende verandering.

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders en een hele waaier van voorouders zijn het materiaal waaruit jij gevormd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Ingrijpende gebeurtenissen die in je familie hebben plaatsgevonden kunnen onbewust doorwerken en patronen vormen die de hele familie beinvloeden. 

Denk hierbij aan: oorlog, emigratie, misbruik, criminaliteit, adoptie, verstoten personen, vroeg overleden familieleden, incest, abortus, echtscheiding, ongelukken, geheimen etc.

Iedereen zal altijd bij het familiesysteem blijven horen waarin hij of zij geboren is. Verstoringen binnen een systeem kunnen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven. Zowel volwassenen als kinderen kunnen vaak volledig onbewust gevoelens en gedragingen van familieleden met onderdrukte emoties of van een verstoten persoon binnen de familie overnemen. 
Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei problemen voordoen: relaties die steeds mislukken, het gevoel er niet bij te horen, agressie, angst en schuldgevoelens.

Via systemisch werk is het mogelijk om deze patronen te doorbreken, zodat je vrijer in het leven kan staan en je eigen keuzes kan maken.


Afhankelijk van je proces volg je een of een aantal sessies. 

Alle sessies duren tussen 1,5 en 2 uur en hebben een tarief van 100 euro per uur.  

hike, containing, break
girl, woman, young

Systemische werkvormen

Ik werk met verschillende systemische werkvormen, afhankelijk van wat passend in het moment bij de client. Denk aan

  • Familie opstelling
  • Dilemma/tetralemma
  • Life Integration Proces
  • Poppetjes
  • Opstelling in de mind
  • ….

Alle sessies duren minimaal anderhalf uur en hebben een uurtarief van 100 euro .
Facturatie vindt in twee delen plaats: de eerste na de intake en de tweede na de eerste sessie.