Methodes

Systemische opstellingen

Systemisch werk biedt de mogelijkheid patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onbewuste. Dus loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd, dan geeft systemisch werk de mogelijkheid tot diepe inzichten en blijvende verandering.

 

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders en een hele waaier van voorouders zijn het materiaal waaruit jij gevormd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Ingrijpende gebeurtenissen die in je familie hebben plaatsgevonden kunnen onbewust doorwerken en patronen vormen die de hele familie beinvloeden. 

Denk hierbij aan: oorlog, emigratie, misbruik, criminaliteit, adoptie, verstoten personen, vroeg overleden familieleden, incest, abortus, echtscheiding, ongelukken, geheimen etc.

 

Iedereen zal altijd bij het familiesysteem blijven horen waarin hij of zij geboren is. Verstoringen binnen een systeem kunnen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven. Zowel volwassenen als kinderen kunnen vaak volledig onbewust gevoelens en gedragingen van familieleden met onderdrukte emoties of van een verstoten persoon binnen de familie overnemen. 
Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei problemen voordoen: relaties die steeds mislukken, het gevoel er niet bij te horen, agressie, angst en schuldgevoelens.

 

Via systemisch werk is het mogelijk om deze patronen te doorbreken, zodat je vrijer in het leven kan staan en je eigen keuzes kan maken.

Om je proces goed te begeleiden bied ik het volgende traject aan van vier of vijf sessies:

 

 • intake
 • drie of vier sessies

Alle sessies duren een uur en hebben hetzelfde tarief van 80 euro exclusief BTW.
Facturatie vindt in twee delen plaats: de eerste na de intake en de tweede na de eerste sessie. 

hike, containing, break
girl, woman, young

Brainspotting

Brainspotting is een nieuwe uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma. Het werd in 2003 ontdekt door Dr. David Grant tijdens het uitvoeren van een EMDR behandeling. 

De therapie is gericht op het oplossen van informatie over traumatische en emotionele gebeurtenissen die in het brein en lichaam zijn opgeslagen en vastgehouden worden. 

Brainspotting heeft niet alleen een positief effect op de kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren zoals mensen met een drukke baan.

Brainspotting is geschikt wanneer je last hebt van bijvoorbeeld:


 • stressgerelateerde klachten
 • slapeloosheid
 • chronische pijn 
 • nek-, schouder- en rugklachten
 • continu vermoeid 
 • veel onrust
 • verdriet 
 • angsten
 • somberheid 

Het localiseren van de opgeslagen traumatische informatie gaat via de ogen. Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die oogpositie op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor onverwerkt trauma of een emotionele blokkade zich gaat oplossen. Het brein weet zelf welke neurologische verbindingen aangesproken dienen te worden in de hersenen en in het lichaam om het trauma te kunnen ontladen. 

Mijn ervaring is dat brainspotting naadloos aansluit op het systemisch werk. Bij beide methodes wordt fenomenologisch gewerkt. Dat wil zeggen dat de therapeut de wijsheid van het systeem of lichaam volgt en niet andersom. Interventies worden gedaan naar aanleiding van wat zichtbaar wordt en wat relevant is en niet naar wat men van tevoren bedacht heeft.

Ik pas een brainspottingsessie in het traject dan ook aanvullend toe wanneer blijkt dat dit toegevoegde waarde heeft.

Om je te begeleiden bied ik een traject aan van vier sessies:


 • intake
 • drie sessies

Alle sessies duren een uur en hebben hetzelfde tarief van 80 euro exclusief BTW.
Facturatie vindt in twee delen plaats: de eerste na de intake en de tweede na de eerste sessie.