Methodes

girl, woman, young

Methodes

Ik werk in principe individueel met verschillende systemische werkvormen, afhankelijk van wat passend is in het moment bij de client. Vaak komen mensen een aantal keer, maar dit ben je geenszins verplicht. Ook voor één sessie ben je welkom.

 

Ik maak onder andere gebruik van de volgende werkvormen:

 • de klassieke familie opstelling
 • dilemma/tetralemma
 • ‘Life Integration Proces’
 • poppetjes
 • ‘opstellingen in de mind’
 • brainspotting

Brainspotting is de enige niet systemische werkvorm die ik ter ondersteuning toepas. Hiertoe ben ik opgeleid.

Zie  ‘brainspotting’  op deze pagina voor meer informatie.

 

Op basis van mijn ervaring en opleidingen heb ik in het bijzonder expertise verworven op het gebied van systemisch werk met: 

 • (samengestelde) gezinnen
 • studenten en promovendi die tegen zichzelf aanlopen tijdens hun studie
 • ziekte en gezondheid
 • abortus en miskramen
 • angst

 

Systemisch werk

Systemisch werk biedt de mogelijkheid patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onbewuste. Dus loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd, dan geeft systemisch werk de mogelijkheid tot diepe inzichten en blijvende verandering.

 

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent.

Je ouders, grootouders en een hele waaier van voorouders zijn het materiaal waaruit jij gevormd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou.

 

Ingrijpende gebeurtenissen die in je familie hebben plaatsgevonden kunnen onbewust doorwerken en patronen vormen die de hele familie beinvloeden. 

Denk hierbij aan: oorlog, emigratie, misbruik, criminaliteit, adoptie, verstoten personen, vroeg overleden familieleden, incest, abortus, echtscheiding, ongelukken, geheimen etc.

 

Iedereen zal altijd bij het familiesysteem blijven horen waarin hij of zij geboren is. Verstoringen binnen een systeem kunnen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

 

Zowel volwassenen als kinderen kunnen vaak volledig onbewust gevoelens en gedragingen van familieleden met onderdrukte emoties of van een verstoten persoon binnen de familie overnemen. 
Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei problemen voordoen: relaties die steeds mislukken, het gevoel er niet bij te horen, agressie, angst en schuldgevoelens.

 

Via systemisch werk is het mogelijk om deze patronen te doorbreken, zodat je vrijer in het leven kan staan en je eigen keuzes kan maken.

Afhankelijk van je proces volg je één of een aantal sessies. 

Alle sessies duren tussen anderhalf en twee uur en hebben een tarief van 100 euro per uur.  

.

hike, containing, break
hike, path, nature-4348947.jpg

Brainspotting

onder constructie

 

Indien passend kan ik aanvullend brainspotting toepassen.

Brainspotting is een – in mijn ervaring zeer effectieve – lichaamsgerichte therapievorm voor verwerking van trauma en stressgerelateerde klachten